Δημοσίευμα

1955 - Συνεδρίασις ΛΔ΄, Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 1955 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

605-617

Ημερομηνία

1956