Δημοσίευμα

1955 - Συνεδρίασις ΚΘ΄. Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 1955. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

539-543

Ημερομηνία