Δημοσίευμα

1955 - Συνεδρίασις ΚΑ΄, Τετάρτη 24 Αυγούστου 1955 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής του Άρθρου 35 του Συντάγματος

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

357-372

Ημερομηνία

1956

Λέξεις κλειδιά