Δημοσίευμα

1950 - Συνεδρίασις Η΄, Τετάρτη 26 Απριλίου 1950 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

36-37

Ημερομηνία