Δημοσίευμα

1949 - Συνεδρίασις ΞΖ΄. Πέμπτη 23 Ιουνίου 1949. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Συνεδριάσεις ΜΣΤ΄-ΠΓ΄. 23 Μαΐου 1949-22 Ιουλίου 1949.

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

678-692

Ημερομηνία

1949