Δημοσίευμα

1949 - Συνεδρίασις ΛΕ΄. Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 1949. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως (από 2 Αυγούστου 1949 - 30 Οκτωβρίου 1949)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

390-422

Ημερομηνία

1949