Δημοσίευμα

1949 - Συνεδρίασις ΛΑ΄. Δευτέρα 2 Μαΐου 1949. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Συνεδριάσεις Α΄-ΜΕ΄. 1 Οκτωβρίου 1948-20 Μαΐου 1949.

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

251-284

Ημερομηνία

1949

Λέξεις κλειδιά