Δημοσίευμα

1949 - Συνεδρίασις ΚΗ΄. Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 1949. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως (από 2 Αυγούστου 1949 - 30 Οκτωβρίου 1949)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

289-303

Ημερομηνία

1949