Δημοσίευμα

1949 - Συνεδρίασις Ε΄. Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 1949. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (από 1 Δεκεμβρίου 1949 - 23 Δεκεμβρίου 1949)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

7-26

Ημερομηνία

1949