Δημοσίευμα

1948 - Η τύχη της Λιουδάκη - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Μπαντουβάς, Εμμανουήλ

Έντυπο

Το Βήμα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

4

Ημερομηνία

1948-01-20