Δημοσίευμα

1948 - Συνεδρίασις ϞΖ΄. Σάββατον 17 Ιουλίου 1948. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Συνεδριάσεις ΠΑ΄-ΡΚΕ΄. 2 Ιουλίου 1948-11 Αυγούστου 1948.

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1100-1111

Ημερομηνία

1948