Δημοσίευμα

1948 - Συνεδρίασις ΞΒ΄. Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 1948. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Συνεδριάσεις ΜΔ΄-Π΄. 26 Ιανουαρίου 1948-1 Ιουλίου 1948.

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

710-735

Ημερομηνία

1948