Δημοσίευμα

1948 - Συνεδρίασις ΞΣΤ΄. Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 1948. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Συνεδριάσεις ΜΔ΄-Π΄. 26 Ιανουαρίου 1948-1 Ιουλίου 1948.

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

781-799

Ημερομηνία

1948

Λέξεις κλειδιά