Δημοσίευμα

1948 - Συνεδρίασις ΙΓ΄. Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 1948. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Συνεδριάσεις Α΄-ΜΕ΄. 1 Οκτωβρίου 1948-20 Μαΐου 1949.

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

68-79

Ημερομηνία

1949