Δημοσίευμα

1948 - Μία απάντησις του αρχηγού Εθν. Αντιστάσεως καπετάν Μανώλη Μπαντουβά. - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Υπό του αρχηγού της Εθνικής Αντιστάσεως Κρήτης μάς απεστάλη η κάτωθι δημοσίευσις.

Συντάκτης

Μπαντουβάς, Μανώλης

Έντυπο

Η Δράσις

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Ηράκλειο Κρήτης

Αριθμός σελίδας

1-4

Ημερομηνία

1948-08-20