Δημοσίευμα

1947 - Το υπό του κ. Σπ. Μαρκεζίνην Νέον Κόμμα εκθέτει τας αρχάς του - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Η διακήρυξις του προς τον λαόν

Συντάκτης

Έντυπο

Εμπρός

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5

Ημερομηνία

1947-02-02