Δημοσίευμα

1947 - Συνεδρίασις Θ΄. Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 1947. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Συνεδρίασις Α΄-ΜΓ΄. 1 Νοεμβρίου 1947-23 Ιανουαρίου 1948.

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

58-71

Ημερομηνία

1948