Δημοσίευμα

1947 - Συνεδρίασις ΣΤ΄. Τρίτη 11 Νοεμβρίου 1947. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Συνεδρίασις Α΄-ΜΓ΄. 1 Νοεμβρίου 1947-23 Ιανουαρίου 1948.

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

9-21

Ημερομηνία

1948