Δημοσίευμα

1947 - Συνεδρίασις ΡΜΘ΄. Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 1947. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Δ΄ Αναθεωρητική)

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1502-1514

Ημερομηνία

1947