Δημοσίευμα

1947 - Συνεδρίασις ΙΑ΄. Σάββατον 5 Απριλίου 1947. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών εξουσιοδοτήσεως

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

475-519

Ημερομηνία

1948