Δημοσίευμα

1947 - Συνεδρίασις Ι΄. Παρασκευή 4 Απριλίου 1947. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών εξουσιοδοτήσεως

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

453-474

Ημερομηνία

1948