Δημοσίευμα

1947 - Συνεδρίασις ϞΕ΄. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 1947. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Δ΄ Αναθεωρητική)

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

983-1006

Ημερομηνία

1947