Δημοσίευμα

1947 - Ποίαι αι αγγλικαί αντιρρήσεις δια την παραχώρησιν της Κύπρου - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συνεστήθη επιτροπή αγώνος εις τας Αθήνας

Συντάκτης

Έντυπο

Το Βήμα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνσ

Αριθμός σελίδας

4

Ημερομηνία

1947-02-20