Δημοσίευμα

1946 - Το ΕΑΜ-ΚΚΕ συνειργάσθη μετά των Βουλγάρων - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Σοβαρώταται αποκαλύψεις εγένοντο χθες εις την Βουλήν - Η δράσις των Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων εις την Μακεδονίαν

Συντάκτης

Έντυπο

Η Καθημερινή

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

2

Ημερομηνία

1946-06-27