Δημοσίευμα

1946 - Συνεδρίασις ΠΔ΄. Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 1946. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Δ΄ Αναθεωρητική)

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

870-886

Ημερομηνία

1947