Δημοσίευμα

1946 - Συνεδρίασις ΟΒ΄. Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 1946. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Δ΄ Αναθεωρητική)

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

776-785

Ημερομηνία

1947