Δημοσίευμα

1946 - Συνεδρίασις ΝΔ΄. Τρίτη 30 Ιουλίου 1946. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Δ΄ Αναθεωρητική)

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

587-605

Ημερομηνία

1946