Δημοσίευμα

1946 - Συνεδρίασις ΛΑ΄. Πέμπτη 27 Ιουνίου 1946. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Δ΄ Αναθεωρητική)

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

339-349

Ημερομηνία

1946