Δημοσίευμα

1946 - Συνεδρίασις Λ΄. Τετάρτη 26 Ιουνίου 1946. - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (Δ΄ Αναθεωρητική)

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

332-339

Ημερομηνία

1946

Λέξεις κλειδιά