Δημοσίευμα

1946 - Πώς ηλευθερώθη η Μακεδονία από τους Βουλγάρους - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συζήτησιν εν τη Βουλή δια την ανταρτική δράσιν

Συντάκτης

Έντυπο

Το Βήμα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

4

Ημερομηνία

1946-06-27