Δημοσίευμα

1946 - Ενεκρίθη ψήφισμα ευγνωμοσύνης - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Ελευθερία

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

4

Ημερομηνία

1946-07-24

Λέξεις κλειδιά