Οργάνωση

Ζωγραφιστού

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Παύλος Ζωγραφιστός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Οκτώβριος 1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 22/1971

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10ής Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

ΒΔ 638/1971

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 56 ΕΑΟ ΕΟΕ Ψηλορείτη, 57 ΕΟΠΔ Ζωγραφιστού.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 92 ΕΟΠΔ Π. Ζωγραφιστού.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη