Οργάνωση

Ζάρα

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Γεώργιος Ζάρας αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής (1-2-1945 μέχρι 14-9-1946)

Μέλη

Αυτοτελής Οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Γεώργιος Ζάρας αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής (1-3-1943 μέχρι 30-11-1943)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1-3-1943 μέχρι 30-11-1943 και 1-2-1945 μέχρι 14-9-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

6/1969, 15/1971

ΒΔ / ΠΔ

389/3-6-1970 (ΦΕΚ 130/Α΄/12-6-1970)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 32 ΕΑΟ ΕΟΕ Ζάρα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος