Οργάνωση

Ζακύνθου

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Θεόφιλος Σαρίκας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

23-4-1944 μέχρι 20-1-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

2/30-11-1951

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 30ης Σεπτεμβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

Απόφαση ΥΕΘΑ φ.483/14/532129/23-10-1978 (ΦΕΚ 954/Β΄/4-11-1978)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά πρωτότυπα 1-16.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 6 ΕΟΠΔ Θράκης, Δ. Θράκης, Διδυμοτείχου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 121 ΕΟΠΔ Ζακύνθου (Θ. Σαρίκας).
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 124 Σαρίκα Θ. Αιτωλ/ίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ζάκυνθος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Επτάνησα