Οργάνωση

Βύρωνες

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Λουκάς Π. Λιναράς, Ιωάννης Β. Ιωαννίδης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

20-6-1941 έως 12-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος19 ΕΟΠΔ «ΒΥΡΩΝΕΣ».

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα