Οργάνωση

ΒΕΝ (Βασιλική Ένωσις Νέων) Κατερίνης

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Κοντός τέως άνευ θητείας Ενωμοτάρχης Χωροφυλακής

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλος

10-5-1944 μέχρι 28-7-1946 (μετά ο φερόμενος ως αρχηγός της επανήλθε στη Χωροφυλακή)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/2-2-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΒΕΝ (Βασιλική Ένωσις Νέων) Κατερίνης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κατερίνη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία