Οργάνωση

Βασιλική Νεολαία Ελλάδος

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Εκτελεστική Επιτροπή: Αντώνιος Παπανικολάου, Γεώργιος Νικολακάκος, Κωνσταντίνος Στρατηγός, Δημήτριος Εγγλέζος, Ηλίας Δεστούνης, Ιωάννης Παλιγγίνης, Γεώργιος Πανταλέοντας

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Σεπτέμβριος 1942 μέχρι τέλος της Κατοχής

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή