Οργάνωση

Βασιλευόμενη Δημοκρατία

Τύπος

Αρχηγός

Μίμης Δρούλιας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Ιανουάριος 1945 μέχρι 1949 (μετά ο φερόμενος ως αρχηγός της κατετάγηκε στον 6ο Λόχο ΜΕΑ)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

4/28-2-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Βασιλευόμενη Δημοκρατία.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος