Οργάνωση

Βάλτου / ΕΔΕΣ Βάλτου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Στυλιανός Χούτας ιατρός (1-7-1942 μέχρι 31-10-1943) και Υποτεταγμένος Αρχηγός εις ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ Ν. Ζέρβα (1-11-1943 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-7-1942 μέχρι 12-3-1945 (Βάλτου)

1-1-1943 μέχρι 12-2-1945 (ΕΔΕΣ Βάλτου)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 20/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10ης Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

ΒΔ 213/12-3-1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 1 ΕΑΟ Βάλτου (Σ. Χούτας).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Βάλτος Αιτωλοακαρνανίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα