Οργάνωση

Τρίαινα

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Κωνσταντίνος Ζαχαράκης (1-10-1942 μέχρι 31-1-1944), Θεοκλής Ζούνης (1-10-1942 μέχρι 12-3-1945), Μιχαήλ Κιουρτσόγλου (1-10-1942 μέχρι 12-3-1945), Αργύριος Μάρδας (1-10-1942 μέχρι 12-3-1945), Φραγκίσκος Σγουρδαίος (1-10-1942 μέχρι 12-3-1945). Ως μέλη της Διοικούσας Επιτροπής φέρονταν επίσης οι Γεώργιος Μαραβελέας, Σπυρίδων Μαυραγάνης, Αριστείδης Ρετζέπης και Φραγκίσκος Σγουρδάκος, ωστόσο η αναγνώρισή τους παρέμεινε σε εκκρεμότητα λόγω ελλείψεων στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-10-1042 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

64/1953 49/1971

ΒΔ / ΠΔ

30-3-1953 (ΦΕΚ 92/Α΄/16-04-1953

485/10-6-1972 (ΦΕΚ 143/Α΄/11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά από 58 έως 88, Πρακτικόν υπ' αριθ. 64.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 39 ΕΟΕ Τρίαινα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα