Οργάνωση

Τάγμα των Αφανών Ηρώων

Τύπος

Αρχηγός

Γενικοί Αρχηγοί: Ι. Τσιγάντες αντισυνταγματάρχης, Π. Ρογκάκος λοχαγός πεζ., Γ. Σταθάτος ταγματάρχης πεζ., Π. Γύπαρης αντισυνταγματάρχης πεζ., Γρηγοράκης (καπετάν Σατανάς), Ε. Μπαντουβάς, Πετρακογιώργης (Καπετάν Πετρακογιώργης), Ε. Κελαϊδής σμήναρχος, Α. Νάθενας αντισυνταγματάρχης πεζ., Ν. Παπαδάκης υποστράτηγος, Σ. Καζούλης επικ. ανθυπ., Ε. Φραδέλλος ή Φραδελλάκης αντισυνταγματάρχης, Γ. Διαμαντόπουλος ταγματάρχης πυρ., Λεβίδηςβπλοίαρχος ΒΝ, Ν. Δημοτάκης αντισυνταγματάρχης πεζ., Ν. Τσαγκάρης πλοίαρχος ΒΝ. Αναφέρονται και άλλοι 40 Αυτοτελείς Αρχηγοί, όλοι στρατιωτικοί. Ρογκάκος (Χούντα)

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Ε. Φραδέλλος ή Φραδελλάκης, Π. Ρογκάκος, Φ. Μανωλόπουλος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή