Οργάνωση

Τάγμα Σελίνου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Ιωάννης Μαρκετάκης αντισυνταγματάρχης πεζικού ε.α., Εμμ. Σεργεντάνης αντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής ε.α., Ευτύχιος Κοντινάκης γυμνασιάρχης, Κωνσταντίνος Μπασιάς υπάλληλος υπουργείου Δικαιοσύνης, αρχιφύλαξ φυλακών, Αντώνιος Σεργεντάνης ταγματάρχης πεζικού ε.α.

Περίοδος δράσης

Κατοχή

24-8-1944 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952)

1-10-1943 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ ΒΔ 102/1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Οκτωβρίου 1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

ΒΔ 102/1972

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΟΚ ΣΕΛΙΝΟΥ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 86 ΕΑΟ-ΕΟΕ Σελίνου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σέλινο (επαρχία)

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη