Οργάνωση

Τάγμα Κυνηγών Νοτίου Πάρνωνος

Τύπος

Αρχηγός

Λεωνίδας Παπαγιαννόπουλος ιατρός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Μάρτιος 1945 μέχρι 30-6-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

40/1970

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Τάγμα Κυνηγών Νοτίου Πάρνωνος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Νιάτα Λακωνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος