Οργάνωση

Τάγμα Ασφαλείας Λακωνίας

Τύπος

Αρχηγός

Λεωνίδας Βρεττάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-11-1943 μέχρι 12-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

8/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Ανωγείων Λακωνίας Μενούτη

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Τάγματα Ασφαλείας Λακωνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος