Οργάνωση

Στρατιωτικόν Τμήμα Νάξου

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Γεώργιος Δέτσης συνταγματάρχης πεζικού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

21-11-1941 μέχρι 25-10-1944 (σύμφωνα με το ΒΔ 9ης Ιανουαρίου 1953)

1-4-1944 μέχρι 20-10-1944 (σύμφωνα με το ΒΔ 42/29-12-1970)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

37/12-12-1952 22/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9ης Ιανουαρίου 1953 (ΦΕΚ 12/Α΄/21-01-1953)

42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α΄/3-2-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 102 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ζακύνθου,
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 103 ΕΑΟ ΕΟΕ ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας,
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 104 ΕΟΠΔ Νεαπόλεως ΕΟΠΔ Μεραμβέλου Λασιθίου (Λαμπούνης),
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 105 ΕΑΟ ΕΟΕ ΕΟΠΔ Νάξου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Νάξος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Νησιά Αιγαίου