Οργάνωση

Σητείας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Παύλος Καλομενόπουλος (15-9-1941 μέχρι 11-1-1942), Ιωάννης Ιωαννίδης (15-9-1941 μέχρι 11-5-1944), Διογένης Σιγανός (11-2-1944 μέχρι 28-5-1945), Μιχαήλ Λατζανάκης (26-4-1943 μέχρι 15-8-1944), Μιχαήλ Λαγουδάκης (19-3-1944 μέχρι 28-5-1945), Γεώργιος Βασιλειάδης (15-9-1941 μέχρι 28-5-1945), Εμμανουήλ Συμιανάκης (11-2-1944 μέχρι 28-5-1945), Μιχαήλ Γρηγόριος (26-4-1943 μέχρι 15-8-1944 και 15-1-1945 μέχρι 25-5-1945), Γεώργιος Γρηγόριος (26-4-1943 μέχρι 15-8-1943 και 1-1-1944 μέχρι 28-5-1945), Εμμανουήλ Καλατζάκης (15-8-1943 μέχρι 22-3-1945), Ιωάννης Γιατζάκης (15-8-1943 μέχρι 28-5-1945), Κωνσταντίνος Μηλιώτης (26-4-1943 μέχρι 28-5-1945), Εμμανουήλ Γαλανάκης (15-8-1943 μέχρι 28-5-1945), Μιχαήλ Μακρονικολάκης (15-8-1943 μέχρι 28-5-1945), Εμμανουήλ Οικονομάκης (19-8-1944 μέχρι 28-5-1945), Εμμανουήλ Χουρδάκης (26-4-1943 μέχρι 28-5-1945), Ιωάννης Μαστοράκης (26-4-1943 μέχρι 15-8-1944 και 26-2-1945 μέχρι 28-5-1945), Γεώργιος Μουντράκης (15-8-1943 μέχρι 28-5-1945), Ιωσήφ Ανδρουλιδάκης (24-4-1943 μέχρι 28-5-1945), Ιωάννης Ορφανουδάκης (19-8-1944 μέχρι 28-5-1945), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (26-4-1943 μέχρι 15-8-1944)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-9-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

2/1972

ΒΔ / ΠΔ

485/10-6-1972 (143/Α΄/11-08-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 43 ΕΟΠΔ Βαφέ Αποκορώνου, ΕΟΠΔ Νεαπόλεως Λασιθίου, ΑΕΑΚ, ΕΟΠΔ Ιεράπετρας, ΕΟΕ Σητείας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σητεία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη