Οργάνωση

Σατανάς

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Αντώνιος Γρηγοράκης ή Σατανάς

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Ιωάννης Ανδρεαδάκης, Μενέλαος Ξυλούρης, Δημήτριος Δομαλάκης, Αντώνιος Δομαλάκης, Νικόλαος Βιδάκης, Χαράλαμπος Γιανναδάκης Οκτώβριος 1943 μέχρι 28-5-1945

Διοικούσα Επιτροπή: Αντώνιος Δομαλάκης, Ιωάννης Ανδρεαδάκης (σύμφωνα με το ΒΔ 657/14-10-1972)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνιος 1941 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

1-6-1941 μέχρι 30-1-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 657/14-10-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 10/1972

ΒΔ / ΠΔ

10-3-1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 58 ΕΑΟ Ψηλορείτη Ρεθύμνου, 59 ΕΑΟ Ηρακλείου Αντ. Γρηγοράκη (Σατανά).
Φάκελος 83 ΕΑΟ Σελίνου Πατεράκη, 84 ΕΑΟ, ΕΟΕ, ΕΟΠΔ Κρητική Εθνική Επαναστατική Επιτροπή Α. Ραφτοπούλου, ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, 85 ΕΑΟ Ηρακλείου Αντ. Γρηγοράκη Σατανά.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη