Οργάνωση

ΣΑΦΤ

Τύπος

Αρχηγός

Εμμανουήλ Καμπάκης συνταγματάρχης (ΥΠ)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1943-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

32/1971 23/1972 (Ένσταση)

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 116 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ΕΟΕ Πάρνωνος, ΕΟΠΔ Κυκλάδων, Ελευθερία ή Θάνατος, ΕΟΠΔ Αμαρίου Κρήτης. Η Εισηγητική που απορρίπτει την οργάνωση βρέθηκε μέσα στον φάκελο της οργάνωσης ΕΟΕ ΕΔΕΣ Πρεβέζης.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, ΣΑΦΤ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΜΠΑΚΗΣ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάτρα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος