Οργάνωση

Ραυτοπούλου (Κρητική Εθνική Επαναστατική Επιτροπή, ΚΕΕΕ)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Αλέξανδρος Ραυτόπουλος ή Καψοκέφαλος (εκτελέστηκε)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1941 μέχρι 3-9-1942

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

18/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 97 ΑΕΑΚ, 98 ΕΟΚ Ηρακλείου, Φάκελος 83 ΕΑΟ Σελίνου Πατεράκη, 84 ΕΑΟ ΕΟΕ ΕΟΠΔ Κρητική Εθνική Επαναστατική Επιτροπή Α. Ραφτόπουλου, 85 ΕΑΟ Ηρακλείου Αντ. Γρηγοράκη (Σατανά).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη