Οργάνωση

Ραυτοπούλου (Κρητική Εθνική Επαναστατική Επιτροπή)

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αλέξανδρος Ραυτόπουλος ή Καψοκέφαλος (εκτελέστηκε) (1-6-1941 μέχρι 3-9-1942), Μενέλαος Λιγνός (1-6-1941 μέχρι 31-12-1942), Αντώνιος Μπετεινάκης (1-11-1941 μέχρι 31-12-1942), Μηνάς Γεωργιάδης (1-11-1941 μέχρι 2-6-1942), Δημήτριος Εληώτης (1-6-1941 μέχρι 1-10-1942), Εμμανουήλ Πετράκης (1-11-1941 μέχρι 2-6-1942), Κωνσταντίνος Βρεττάκης (1-11-1941 μέχρι 31-12-1942), Στυλιανός Γιαμαλάκης (1-11-1941 μέχρι 31-12-1942), Κωνσταντίνος Πολυχρονάκης (1-11-1941 μέχρι 31-12-1942)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1941 μέχρι 31-12-1942

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

18/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 97 ΑΕΑΚ, 98 ΕΟΚ Ηρακλείου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη